UNIKATNI NAMEŠTAJ

Veliku pažnju posvećujemo pronalaženju i odabiru kvalitetnog drveta. Većina komada nameštaja izrađena je od hrasta čija se starost procenjuje na 1000 godina. Pojedini komadi su urađeni od drveta sa anomalijom, poznatu pod nazivom "tumor drveta", čija vrednost iznosi i do 70 000eur (neobrađeno), od koga se u svetu rade skupocene lule i drške za pištolje i puške. Drvo je odrađeno rustičnom varijantom. Svi čvorovi su popunjeni sa tvrdim voskom za reparaciju drveta. Čvorovi  se javljaju u svim delovima proizvoda, kako u ploči tako i u nogarima.
Powered by WebExpress