NAMEŠTAJ

Sav nameštaj radimo od punog drveta. Drvo koje najčešće koristimo je HRAST i ORAH.
Svi delovi proizvoda su urađeni apsolutno i potpuno od masivnog drveta, osim poda fioka koji je lesonit. Svi ponuđeni stolovi se isporučuju u sklopljenom stanju, strečovani u foliju i pakovani u kartonske kutije, jedan sto, jedna kutija. Završna obrada je uljenje sa tvrdim hidro uljima. Na kraju se voskira sa tvrdim voskom. Čvorovi su popunjeni sa tvrdim voskom. Mogućnost toniranih ulja postoji, po nijansama koje su date.

KOMERCIJALNI NAMEŠTAJ

Sav nameštaj radimo od punog drveta. Drvo koje najčešće koristimo je HRAST i ORAH.  Svi delovi proizvoda su urađeni apsolutno i potpuno od masivnog drveta, osim poda fioka koji je lesonit. Svi ponuđeni stolovi se isporučuju u sklopljenom stanju, strečovani u foliju i pakovani u kartonske kutije, jedan sto, jedna kutija. Završna obrada je uljenje sa tvrdim hidro uljima. Na kraju se voskira sa tvrdim voskom. Čvorovi su popunjeni sa tvrdim voskom. Mogućnost toniranih ulja postoji, po nijansama koje su date.

KATALOG - KOMERCIJALNI NAMEŠTAJ - serijska proizvodnjaOvde možete preuzeti katalog.

Svarog

UNIKATNI NAMEŠTAJ

Veliku pažnju posvećujemo pronalaženju i odabiru kvalitetnog drveta. Većina komada nameštaja izrađena je od hrasta čija se starost procenjuje na 1000 godina. Pojedini komadi su urađeni od drveta sa anomalijom, poznatu pod nazivom "tumor drveta", čija vrednost iznosi i do 70 000eur (neobrađeno), od koga se u svetu rade skupocene lule i drške za pištolje i puške. Drvo je odrađeno rustičnom varijantom. Moguća je pojava beljike koja je u procesu lepljenja fino uklopljena tako da ni jedan sto nije isti. Što se tiče čvorova, moguća je pojava zdravih čvorova u svim delovima stola. Svi čvorovi su popunjeni sa tvrdim voskom za reparaciju drveta. Čvorovi i beljika se javljaju u svim delovima proizvoda, kako u ploči tako i u nogarima.

KATALOG - UNIKATNI NAMEŠTAJ - neponovljivi komadi Ovde možete preuzeti katalog.

Powered by WebExpress