KOMERCIJALNI NAMEŠTAJ

Sav nameštaj radimo od punog drveta. Drvo koje najčešće koristimo je HRAST i ORAH. Svi delovi proizvoda su urađeni apsolutno i potpuno od masivnog drveta, osim poda fioka koji je lesonit. Svi ponuđeni stolovi se isporučuju u sklopljenom stanju, strečovani u foliju i pakovani u kartonske kutije, jedan sto, jedna kutija. Završna obrada je uljenje sa tvrdim hidro uljima. Na kraju se voskira sa tvrdim voskom. Čvorovi su popunjeni sa tvrdim voskom. Mogućnost toniranih ulja postoji, po nijansama koje su date.
Powered by WebExpress